ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,441 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,941 xoxGo.com?tbge
 3. 32,710 xoxGo.com?dcbd
 4. 25,268 xoxGo.com?yovc
 5. 19,781 xoxGo.com?ryov
 6. 17,651 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,900 xoxGo.com?phjg
 8. 10,930 xoxGo.com?yics
 9. 10,037 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,761 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?jzev
 2. xoxGo.com?ywkl
 3. xoxGo.com?exsn
 4. xoxGo.com?rkwh
 5. xoxGo.com?hgjj
 6. xoxGo.com?skrl
 7. xoxGo.com?jzgh
 8. xoxGo.com?vtrf
 9. xoxGo.com?ltqx
 10. xoxGo.com?hthl
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?eotk
 2. xoxGo.com?ylyy
 3. xoxGo.com?loxd
 4. xoxGo.com?sort
 5. xoxGo.com?hthl
 6. xoxGo.com?zmcp
 7. xoxGo.com?rgcj
 8. xoxGo.com?iggj
 9. xoxGo.com?jzgh
 10. xoxGo.com?fomb