ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,161 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,599 xoxGo.com?tbge
 3. 32,424 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,803 xoxGo.com?yovc
 5. 19,452 xoxGo.com?ryov
 6. 17,379 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,623 xoxGo.com?phjg
 8. 10,669 xoxGo.com?yics
 9. 9,767 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,495 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?lwfs
 2. xoxGo.com?ovji
 3. xoxGo.com?jouu
 4. xoxGo.com?zmqv
 5. xoxGo.com?fqor
 6. xoxGo.com?cvpn
 7. xoxGo.com?gmht
 8. xoxGo.com?pmnr
 9. xoxGo.com?pnww
 10. xoxGo.com?jdmz
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?xgzy
 2. xoxGo.com?kqcs
 3. xoxGo.com?kmcb
 4. xoxGo.com?cpcz
 5. xoxGo.com?tlyb
 6. xoxGo.com?dpye
 7. xoxGo.com?ozgf
 8. xoxGo.com?gwzu
 9. xoxGo.com?ctim
 10. xoxGo.com?piyd