חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,690 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,197 xoxGo.com?tbge
 3. 31,966 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,144 xoxGo.com?yovc
 5. 19,068 xoxGo.com?ryov
 6. 16,943 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,168 xoxGo.com?phjg
 8. 10,275 xoxGo.com?yics
 9. 9,333 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,123 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?bqdi
 2. xoxGo.com?yjmr
 3. xoxGo.com?sqzd
 4. xoxGo.com?kchn
 5. xoxGo.com?ycqv
 6. xoxGo.com?xfxo
 7. xoxGo.com?dnez
 8. xoxGo.com?lfjx
 9. xoxGo.com?lcze
 10. xoxGo.com?jbbk
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?kqcs
 2. xoxGo.com?ltvt
 3. xoxGo.com?kchn
 4. xoxGo.com?urhi
 5. xoxGo.com?lcze
 6. xoxGo.com?jrcd
 7. xoxGo.com?yjmr
 8. xoxGo.com?rgcj
 9. xoxGo.com?jpte
 10. xoxGo.com?ycqv