חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,833 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,273 xoxGo.com?tbge
 3. 32,066 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,310 xoxGo.com?yovc
 5. 19,146 xoxGo.com?ryov
 6. 17,028 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,293 xoxGo.com?phjg
 8. 10,351 xoxGo.com?yics
 9. 9,420 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,199 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?qcxk
 2. xoxGo.com?pjtd
 3. xoxGo.com?zlsr
 4. xoxGo.com?xgqb
 5. xoxGo.com?kyxn
 6. xoxGo.com?thvj
 7. xoxGo.com?whsc
 8. xoxGo.com?ivkx
 9. xoxGo.com?iroi
 10. xoxGo.com?jgqu
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?bufr
 2. xoxGo.com?zbep
 3. xoxGo.com?jpte
 4. xoxGo.com?ivkx
 5. xoxGo.com?jgqu
 6. xoxGo.com?whsc
 7. xoxGo.com?pjtd
 8. xoxGo.com?qcxk
 9. xoxGo.com?yclq
 10. xoxGo.com?mqcn