חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 43,850 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,061 xoxGo.com?tbge
 3. 31,828 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,565 xoxGo.com?yovc
 5. 18,952 xoxGo.com?ryov
 6. 16,811 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,067 xoxGo.com?phjg
 8. 10,172 xoxGo.com?yics
 9. 9,198 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,009 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?tvpu
 2. xoxGo.com?jssd
 3. xoxGo.com?yzqy
 4. xoxGo.com?goyv
 5. xoxGo.com?xftj
 6. xoxGo.com?whwz
 7. xoxGo.com?enby
 8. xoxGo.com?ebtz
 9. xoxGo.com?eonq
 10. xoxGo.com?civx
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?yics
 2. xoxGo.com?uflr
 3. xoxGo.com?xxxf
 4. xoxGo.com?mqcn
 5. xoxGo.com?yclq
 6. xoxGo.com?yovc
 7. xoxGo.com?upvo
 8. xoxGo.com?buns
 9. xoxGo.com?phjg
 10. xoxGo.com?civx