ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,972 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,407 xoxGo.com?tbge
 3. 32,226 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,519 xoxGo.com?yovc
 5. 19,279 xoxGo.com?ryov
 6. 17,185 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,429 xoxGo.com?phjg
 8. 10,472 xoxGo.com?yics
 9. 9,575 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,320 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?mbsd
 2. xoxGo.com?dprn
 3. xoxGo.com?pwol
 4. xoxGo.com?kotj
 5. xoxGo.com?mmmu
 6. xoxGo.com?sfoq
 7. xoxGo.com?yxdw
 8. xoxGo.com?guiu
 9. xoxGo.com?pecb
 10. xoxGo.com?mehc
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?egym
 2. xoxGo.com?mbsd
 3. xoxGo.com?zmcp
 4. xoxGo.com?dcbd
 5. xoxGo.com?hjse
 6. xoxGo.com?yxdw
 7. xoxGo.com?sykb
 8. xoxGo.com?ofje
 9. xoxGo.com?lrmu
 10. xoxGo.com?jpte