חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,656 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,165 xoxGo.com?tbge
 3. 31,936 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,983 xoxGo.com?yovc
 5. 19,043 xoxGo.com?ryov
 6. 16,914 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,149 xoxGo.com?phjg
 8. 10,250 xoxGo.com?yics
 9. 9,304 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,095 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?erft
 2. xoxGo.com?kzvr
 3. xoxGo.com?zfey
 4. xoxGo.com?bnfm
 5. xoxGo.com?futd
 6. xoxGo.com?cvnf
 7. xoxGo.com?ffjv
 8. xoxGo.com?dejj
 9. xoxGo.com?gqmm
 10. xoxGo.com?lhwx
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?hgkl
 2. xoxGo.com?dctp
 3. xoxGo.com?bdhg
 4. xoxGo.com?vmzv
 5. xoxGo.com?emhd
 6. xoxGo.com?phij
 7. xoxGo.com?uflr
 8. xoxGo.com?kspr
 9. xoxGo.com?ekqr
 10. xoxGo.com?qjgy