ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,183 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,619 xoxGo.com?tbge
 3. 32,446 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,830 xoxGo.com?yovc
 5. 19,475 xoxGo.com?ryov
 6. 17,396 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,642 xoxGo.com?phjg
 8. 10,688 xoxGo.com?yics
 9. 9,785 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,517 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?fqvg
 2. xoxGo.com?sjwn
 3. xoxGo.com?gkxt
 4. xoxGo.com?sssx
 5. xoxGo.com?rkzi
 6. xoxGo.com?txwf
 7. xoxGo.com?qisp
 8. xoxGo.com?ehjy
 9. xoxGo.com?flwt
 10. xoxGo.com?ishn
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?kqcs
 2. xoxGo.com?piyd
 3. xoxGo.com?gmht
 4. xoxGo.com?hxjo
 5. xoxGo.com?tlyb
 6. xoxGo.com?ovji
 7. xoxGo.com?ppgv
 8. xoxGo.com?zmqv
 9. xoxGo.com?moxh
 10. xoxGo.com?xgzy