חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,884 xoxGo.com?tbge
 2. 31,666 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,267 xoxGo.com?yovc
 4. 18,784 xoxGo.com?ryov
 5. 16,629 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,897 xoxGo.com?phjg
 7. 9,999 xoxGo.com?yics
 8. 9,010 xoxGo.com?mqcn
 9. 7,832 xoxGo.com?yclq
 10. 7,170 xoxGo.com?kude
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?neyu
 2. xoxGo.com?mwrq
 3. xoxGo.com?slhg
 4. xoxGo.com?ptif
 5. xoxGo.com?xzzv
 6. xoxGo.com?zqkp
 7. xoxGo.com?vmzv
 8. xoxGo.com?urkq
 9. xoxGo.com?nkhi
 10. xoxGo.com?crno
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?gbyp
 2. xoxGo.com?mujm
 3. xoxGo.com?tteb
 4. xoxGo.com?mwrq
 5. xoxGo.com?xxxf
 6. xoxGo.com?qsph
 7. xoxGo.com?beom
 8. xoxGo.com?pbpw
 9. xoxGo.com?yeyy
 10. xoxGo.com?kspr