חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,592 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,120 xoxGo.com?tbge
 3. 31,888 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,699 xoxGo.com?yovc
 5. 18,999 xoxGo.com?ryov
 6. 16,862 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,112 xoxGo.com?phjg
 8. 10,208 xoxGo.com?yics
 9. 9,252 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,052 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?ftcp
 2. xoxGo.com?crrt
 3. xoxGo.com?hssc
 4. xoxGo.com?driz
 5. xoxGo.com?hzws
 6. xoxGo.com?tbdp
 7. xoxGo.com?gdqd
 8. xoxGo.com?bppz
 9. xoxGo.com?dfdh
 10. xoxGo.com?gkwe
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?utuk
 2. xoxGo.com?dziy
 3. xoxGo.com?cgrz
 4. xoxGo.com?kucl
 5. xoxGo.com?egpf
 6. xoxGo.com?djgg
 7. xoxGo.com?uurt
 8. xoxGo.com?qsog
 9. xoxGo.com?gbxx
 10. xoxGo.com?pphr