חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,956 xoxGo.com?tbge
 2. 31,730 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,360 xoxGo.com?yovc
 4. 18,846 xoxGo.com?ryov
 5. 16,709 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,960 xoxGo.com?phjg
 7. 10,069 xoxGo.com?yics
 8. 9,087 xoxGo.com?mqcn
 9. 7,891 xoxGo.com?yclq
 10. 7,250 xoxGo.com?kude
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?eppy
 2. xoxGo.com?fiwt
 3. xoxGo.com?gshy
 4. xoxGo.com?oqsv
 5. xoxGo.com?xsqi
 6. xoxGo.com?wxdc
 7. xoxGo.com?qgcd
 8. xoxGo.com?tunh
 9. xoxGo.com?kvtq
 10. xoxGo.com?bjxd
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ryoz
 2. xoxGo.com?xppy
 3. xoxGo.com?kvrd
 4. xoxGo.com?xyow
 5. xoxGo.com?pizc
 6. xoxGo.com?iuwi
 7. xoxGo.com?ckho
 8. xoxGo.com?liju
 9. xoxGo.com?rbbj
 10. xoxGo.com?okbb