חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,630 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,143 xoxGo.com?tbge
 3. 31,915 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,834 xoxGo.com?yovc
 5. 19,022 xoxGo.com?ryov
 6. 16,894 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,129 xoxGo.com?phjg
 8. 10,228 xoxGo.com?yics
 9. 9,281 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,074 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?udld
 2. xoxGo.com?rgcj
 3. xoxGo.com?tjrq
 4. xoxGo.com?pqgr
 5. xoxGo.com?usbc
 6. xoxGo.com?dmjg
 7. xoxGo.com?vlgm
 8. xoxGo.com?pmcx
 9. xoxGo.com?ltvt
 10. xoxGo.com?zobs
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ltvt
 2. xoxGo.com?ppgv
 3. xoxGo.com?rgcj
 4. xoxGo.com?dmjg
 5. xoxGo.com?hssc
 6. xoxGo.com?cebn
 7. xoxGo.com?pqgr
 8. xoxGo.com?gvfh
 9. xoxGo.com?jozy
 10. xoxGo.com?lcdr