חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,873 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,311 xoxGo.com?tbge
 3. 32,104 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,369 xoxGo.com?yovc
 5. 19,182 xoxGo.com?ryov
 6. 17,063 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,338 xoxGo.com?phjg
 8. 10,384 xoxGo.com?yics
 9. 9,464 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,231 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?guiu
 2. xoxGo.com?pecb
 3. xoxGo.com?mehc
 4. xoxGo.com?mtwb
 5. xoxGo.com?xfej
 6. xoxGo.com?rgzx
 7. xoxGo.com?oxvu
 8. xoxGo.com?loxd
 9. xoxGo.com?qcxk
 10. xoxGo.com?pjtd
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?usyq
 2. xoxGo.com?eonq
 3. xoxGo.com?tlyb
 4. xoxGo.com?fwib
 5. xoxGo.com?guiu
 6. xoxGo.com?jpte
 7. xoxGo.com?ofbv
 8. xoxGo.com?blpm
 9. xoxGo.com?xszj
 10. xoxGo.com?vthm