חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,647 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,160 xoxGo.com?tbge
 3. 31,932 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,916 xoxGo.com?yovc
 5. 19,039 xoxGo.com?ryov
 6. 16,909 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,145 xoxGo.com?phjg
 8. 10,245 xoxGo.com?yics
 9. 9,298 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,090 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?nsef
 2. xoxGo.com?ctqm
 3. xoxGo.com?ejvq
 4. xoxGo.com?jktr
 5. xoxGo.com?hbwh
 6. xoxGo.com?zjer
 7. xoxGo.com?glsp
 8. xoxGo.com?mgol
 9. xoxGo.com?nqcr
 10. xoxGo.com?eecx
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?jorq
 2. xoxGo.com?tunh
 3. xoxGo.com?ektp
 4. xoxGo.com?ngkh
 5. xoxGo.com?nkhi
 6. xoxGo.com?eecx
 7. xoxGo.com?kucl
 8. xoxGo.com?qsog
 9. xoxGo.com?fsjc
 10. xoxGo.com?nqcr