חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,400 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,074 xoxGo.com?tbge
 3. 31,838 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,581 xoxGo.com?yovc
 5. 18,962 xoxGo.com?ryov
 6. 16,824 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,076 xoxGo.com?phjg
 8. 10,180 xoxGo.com?yics
 9. 9,208 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,019 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?xvwx
 2. xoxGo.com?gkzf
 3. xoxGo.com?puiw
 4. xoxGo.com?cyxs
 5. xoxGo.com?xdlg
 6. xoxGo.com?ivig
 7. xoxGo.com?uziw
 8. xoxGo.com?rgtf
 9. xoxGo.com?ytew
 10. xoxGo.com?jorq
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?owyh
 2. xoxGo.com?wenc
 3. xoxGo.com?ekqr
 4. xoxGo.com?ivig
 5. xoxGo.com?bkrk
 6. xoxGo.com?ckhr
 7. xoxGo.com?zsdt
 8. xoxGo.com?cyxs
 9. xoxGo.com?jxwl
 10. xoxGo.com?fyvz