ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,241 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,685 xoxGo.com?tbge
 3. 32,507 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,930 xoxGo.com?yovc
 5. 19,534 xoxGo.com?ryov
 6. 17,472 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,706 xoxGo.com?phjg
 8. 10,759 xoxGo.com?yics
 9. 9,839 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,583 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?tlbr
 2. xoxGo.com?wuof
 3. xoxGo.com?fqvg
 4. xoxGo.com?sjwn
 5. xoxGo.com?gkxt
 6. xoxGo.com?sssx
 7. xoxGo.com?rkzi
 8. xoxGo.com?txwf
 9. xoxGo.com?qisp
 10. xoxGo.com?ehjy
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ltvt
 2. xoxGo.com?kchn
 3. xoxGo.com?oerl
 4. xoxGo.com?eonq
 5. xoxGo.com?ftxk
 6. xoxGo.com?iisn
 7. xoxGo.com?otyg
 8. xoxGo.com?pqgr
 9. xoxGo.com?hxjo
 10. xoxGo.com?zpsg