חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,494 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,091 xoxGo.com?tbge
 3. 31,857 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,630 xoxGo.com?yovc
 5. 18,974 xoxGo.com?ryov
 6. 16,837 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,094 xoxGo.com?phjg
 8. 10,190 xoxGo.com?yics
 9. 9,224 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,030 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?cgfj
 2. xoxGo.com?pmbf
 3. xoxGo.com?iyyu
 4. xoxGo.com?wyqn
 5. xoxGo.com?imvo
 6. xoxGo.com?dzce
 7. xoxGo.com?oyuo
 8. xoxGo.com?wvvr
 9. xoxGo.com?gegx
 10. xoxGo.com?yqxn
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?yics
 2. xoxGo.com?xxxf
 3. xoxGo.com?mqcn
 4. xoxGo.com?yclq
 5. xoxGo.com?yovc
 6. xoxGo.com?cgfj
 7. xoxGo.com?wyqn
 8. xoxGo.com?phjg
 9. xoxGo.com?ttco
 10. xoxGo.com?zpyv