חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,613 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,134 xoxGo.com?tbge
 3. 31,905 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,745 xoxGo.com?yovc
 5. 19,013 xoxGo.com?ryov
 6. 16,884 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,122 xoxGo.com?phjg
 8. 10,220 xoxGo.com?yics
 9. 9,271 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,067 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?gtrb
 2. xoxGo.com?plkk
 3. xoxGo.com?srqr
 4. xoxGo.com?jsbd
 5. xoxGo.com?ydfq
 6. xoxGo.com?glph
 7. xoxGo.com?bmio
 8. xoxGo.com?xkwz
 9. xoxGo.com?ngkh
 10. xoxGo.com?yywx
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ngkh
 2. xoxGo.com?nkhi
 3. xoxGo.com?timy
 4. xoxGo.com?ttco
 5. xoxGo.com?ppgv
 6. xoxGo.com?kdxc
 7. xoxGo.com?lzpj
 8. xoxGo.com?dfbr
 9. xoxGo.com?tkjg
 10. xoxGo.com?pklk