ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,001 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,435 xoxGo.com?tbge
 3. 32,255 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,563 xoxGo.com?yovc
 5. 19,306 xoxGo.com?ryov
 6. 17,219 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,460 xoxGo.com?phjg
 8. 10,507 xoxGo.com?yics
 9. 9,610 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,347 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?spjh
 2. xoxGo.com?xcve
 3. xoxGo.com?wlyj
 4. xoxGo.com?ftxk
 5. xoxGo.com?ozgf
 6. xoxGo.com?mbsd
 7. xoxGo.com?dprn
 8. xoxGo.com?pwol
 9. xoxGo.com?kotj
 10. xoxGo.com?mmmu
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?otvw
 2. xoxGo.com?qqwu
 3. xoxGo.com?ozgf
 4. xoxGo.com?isms
 5. xoxGo.com?yyjg
 6. xoxGo.com?qpxx
 7. xoxGo.com?ivoe
 8. xoxGo.com?dflt
 9. xoxGo.com?emhd
 10. xoxGo.com?zjer