חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 36,010 xoxGo.com?tbge
 2. 31,778 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,469 xoxGo.com?yovc
 4. 18,893 xoxGo.com?ryov
 5. 16,763 xoxGo.com?xvyn
 6. 16,015 xoxGo.com?phjg
 7. 15,778 xoxGo.com?ewnt
 8. 10,128 xoxGo.com?yics
 9. 9,141 xoxGo.com?mqcn
 10. 7,957 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?eonq
 2. xoxGo.com?civx
 3. xoxGo.com?bwwt
 4. xoxGo.com?ljji
 5. xoxGo.com?jwtf
 6. xoxGo.com?zdbv
 7. xoxGo.com?uflr
 8. xoxGo.com?bsyu
 9. xoxGo.com?ofgm
 10. xoxGo.com?blpm
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?fdtc
 2. xoxGo.com?tiqf
 3. xoxGo.com?emhd
 4. xoxGo.com?lxyr
 5. xoxGo.com?vpdr
 6. xoxGo.com?vvtn
 7. xoxGo.com?rcdp
 8. xoxGo.com?neyu
 9. xoxGo.com?jeeo
 10. xoxGo.com?vtfr