חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,856 xoxGo.com?tbge
 2. 31,639 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,189 xoxGo.com?yovc
 4. 18,753 xoxGo.com?ryov
 5. 16,588 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,869 xoxGo.com?phjg
 7. 9,962 xoxGo.com?yics
 8. 8,979 xoxGo.com?mqcn
 9. 7,802 xoxGo.com?yclq
 10. 7,088 xoxGo.com?kude
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?plme
 2. xoxGo.com?bzvq
 3. xoxGo.com?phnj
 4. xoxGo.com?xppy
 5. xoxGo.com?wbkf
 6. xoxGo.com?pqif
 7. xoxGo.com?stft
 8. xoxGo.com?wyyp
 9. xoxGo.com?bstq
 10. xoxGo.com?tnlr
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ctim
 2. xoxGo.com?pncz
 3. xoxGo.com?jigo
 4. xoxGo.com?hqkf
 5. xoxGo.com?ppgv
 6. xoxGo.com?mqih
 7. xoxGo.com?opvr
 8. xoxGo.com?kude
 9. xoxGo.com?mhpt
 10. xoxGo.com?jstr