חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,844 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,289 xoxGo.com?tbge
 3. 32,079 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,329 xoxGo.com?yovc
 5. 19,159 xoxGo.com?ryov
 6. 17,040 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,307 xoxGo.com?phjg
 8. 10,362 xoxGo.com?yics
 9. 9,435 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,209 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?xfej
 2. xoxGo.com?rgzx
 3. xoxGo.com?oxvu
 4. xoxGo.com?loxd
 5. xoxGo.com?qcxk
 6. xoxGo.com?pjtd
 7. xoxGo.com?zlsr
 8. xoxGo.com?xgqb
 9. xoxGo.com?kyxn
 10. xoxGo.com?thvj
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?uflr
 2. xoxGo.com?qcxk
 3. xoxGo.com?xfej
 4. xoxGo.com?zlsr
 5. xoxGo.com?usyq
 6. xoxGo.com?jngx
 7. xoxGo.com?kyxn
 8. xoxGo.com?blpm
 9. xoxGo.com?fwib
 10. xoxGo.com?pjtd