חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,708 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,212 xoxGo.com?tbge
 3. 31,990 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,198 xoxGo.com?yovc
 5. 19,086 xoxGo.com?ryov
 6. 16,961 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,184 xoxGo.com?phjg
 8. 10,291 xoxGo.com?yics
 9. 9,355 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,137 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?iggj
 2. xoxGo.com?lcxs
 3. xoxGo.com?sdlk
 4. xoxGo.com?thsb
 5. xoxGo.com?zumv
 6. xoxGo.com?qyrz
 7. xoxGo.com?tesh
 8. xoxGo.com?otdn
 9. xoxGo.com?lvod
 10. xoxGo.com?iwhi
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?qyem
 2. xoxGo.com?becb
 3. xoxGo.com?yeyy
 4. xoxGo.com?thsb
 5. xoxGo.com?gkcv
 6. xoxGo.com?xzbn
 7. xoxGo.com?fnpq
 8. xoxGo.com?iwhi
 9. xoxGo.com?nlkt
 10. xoxGo.com?isly