חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,406 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,078 xoxGo.com?tbge
 3. 31,843 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,596 xoxGo.com?yovc
 5. 18,965 xoxGo.com?ryov
 6. 16,830 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,079 xoxGo.com?phjg
 8. 10,183 xoxGo.com?yics
 9. 9,212 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,023 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?mtmb
 2. xoxGo.com?xvwx
 3. xoxGo.com?gkzf
 4. xoxGo.com?puiw
 5. xoxGo.com?cyxs
 6. xoxGo.com?xdlg
 7. xoxGo.com?ivig
 8. xoxGo.com?uziw
 9. xoxGo.com?rgtf
 10. xoxGo.com?ytew
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?upvo
 2. xoxGo.com?nrvy
 3. xoxGo.com?tiqf
 4. xoxGo.com?zpyv
 5. xoxGo.com?mgpc
 6. xoxGo.com?hzth
 7. xoxGo.com?jxnk
 8. xoxGo.com?hxjp
 9. xoxGo.com?xxnn
 10. xoxGo.com?goyv