חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 36,002 xoxGo.com?tbge
 2. 31,769 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,445 xoxGo.com?yovc
 4. 18,884 xoxGo.com?ryov
 5. 16,753 xoxGo.com?xvyn
 6. 16,000 xoxGo.com?phjg
 7. 15,767 xoxGo.com?ewnt
 8. 10,109 xoxGo.com?yics
 9. 9,132 xoxGo.com?mqcn
 10. 7,931 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?civx
 2. xoxGo.com?bwwt
 3. xoxGo.com?ljji
 4. xoxGo.com?jwtf
 5. xoxGo.com?zdbv
 6. xoxGo.com?uflr
 7. xoxGo.com?bsyu
 8. xoxGo.com?ofgm
 9. xoxGo.com?blpm
 10. xoxGo.com?krcl
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?yzzy
 2. xoxGo.com?ivje
 3. xoxGo.com?pljt
 4. xoxGo.com?hxjp
 5. xoxGo.com?wbdt
 6. xoxGo.com?dtxo
 7. xoxGo.com?xgyc
 8. xoxGo.com?jgsh
 9. xoxGo.com?cvrd
 10. xoxGo.com?ppgv