חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,626 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,140 xoxGo.com?tbge
 3. 31,913 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,805 xoxGo.com?yovc
 5. 19,018 xoxGo.com?ryov
 6. 16,891 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,127 xoxGo.com?phjg
 8. 10,224 xoxGo.com?yics
 9. 9,278 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,070 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?pmcx
 2. xoxGo.com?ltvt
 3. xoxGo.com?zobs
 4. xoxGo.com?ptny
 5. xoxGo.com?njti
 6. xoxGo.com?plrf
 7. xoxGo.com?zsbg
 8. xoxGo.com?iuvt
 9. xoxGo.com?yheh
 10. xoxGo.com?zshr
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ofgm
 2. xoxGo.com?qyem
 3. xoxGo.com?xzbn
 4. xoxGo.com?fnpq
 5. xoxGo.com?zpsg
 6. xoxGo.com?isly
 7. xoxGo.com?pkne
 8. xoxGo.com?bkps
 9. xoxGo.com?ivoe
 10. xoxGo.com?ozhd