ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,955 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,390 xoxGo.com?tbge
 3. 32,206 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,490 xoxGo.com?yovc
 5. 19,258 xoxGo.com?ryov
 6. 17,140 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,413 xoxGo.com?phjg
 8. 10,456 xoxGo.com?yics
 9. 9,558 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,306 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?mbsd
 2. xoxGo.com?dprn
 3. xoxGo.com?pwol
 4. xoxGo.com?kotj
 5. xoxGo.com?mmmu
 6. xoxGo.com?sfoq
 7. xoxGo.com?yxdw
 8. xoxGo.com?guiu
 9. xoxGo.com?pecb
 10. xoxGo.com?mehc
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ofbv
 2. xoxGo.com?jjhd
 3. xoxGo.com?jpte
 4. xoxGo.com?oluh
 5. xoxGo.com?xwwt
 6. xoxGo.com?kzvr
 7. xoxGo.com?oxvu
 8. xoxGo.com?vclk
 9. xoxGo.com?uqkv
 10. xoxGo.com?lwey