ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,027 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,461 xoxGo.com?tbge
 3. 32,278 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,612 xoxGo.com?yovc
 5. 19,333 xoxGo.com?ryov
 6. 17,246 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,484 xoxGo.com?phjg
 8. 10,531 xoxGo.com?yics
 9. 9,638 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,374 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?sxky
 2. xoxGo.com?vhim
 3. xoxGo.com?vbsf
 4. xoxGo.com?vuyq
 5. xoxGo.com?bqfb
 6. xoxGo.com?spjh
 7. xoxGo.com?xcve
 8. xoxGo.com?wlyj
 9. xoxGo.com?ftxk
 10. xoxGo.com?ozgf
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?xrgg
 2. xoxGo.com?rrfi
 3. xoxGo.com?izoj
 4. xoxGo.com?tiyj
 5. xoxGo.com?buns
 6. xoxGo.com?vhim
 7. xoxGo.com?fyvz
 8. xoxGo.com?hmbi
 9. xoxGo.com?ovhq
 10. xoxGo.com?jufj