ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,287 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,746 xoxGo.com?tbge
 3. 32,558 xoxGo.com?dcbd
 4. 25,003 xoxGo.com?yovc
 5. 19,589 xoxGo.com?ryov
 6. 17,518 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,757 xoxGo.com?phjg
 8. 10,811 xoxGo.com?yics
 9. 9,886 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,627 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?dfbv
 2. xoxGo.com?tlbr
 3. xoxGo.com?wuof
 4. xoxGo.com?fqvg
 5. xoxGo.com?sjwn
 6. xoxGo.com?gkxt
 7. xoxGo.com?sssx
 8. xoxGo.com?rkzi
 9. xoxGo.com?txwf
 10. xoxGo.com?qisp
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?pujv
 2. xoxGo.com?boxn
 3. xoxGo.com?fqvg
 4. xoxGo.com?hxjo
 5. xoxGo.com?uqkv
 6. xoxGo.com?xicn
 7. xoxGo.com?ttyd
 8. xoxGo.com?gdqd
 9. xoxGo.com?ckho
 10. xoxGo.com?hjse