חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,971 xoxGo.com?tbge
 2. 31,739 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,378 xoxGo.com?yovc
 4. 18,855 xoxGo.com?ryov
 5. 16,724 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,970 xoxGo.com?phjg
 7. 10,080 xoxGo.com?yics
 8. 9,101 xoxGo.com?mqcn
 9. 7,903 xoxGo.com?yclq
 10. 7,269 xoxGo.com?kude
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?qczd
 2. xoxGo.com?xlss
 3. xoxGo.com?edjr
 4. xoxGo.com?eppy
 5. xoxGo.com?fiwt
 6. xoxGo.com?gshy
 7. xoxGo.com?oqsv
 8. xoxGo.com?xsqi
 9. xoxGo.com?wxdc
 10. xoxGo.com?qgcd
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?phij
 2. xoxGo.com?ukrc
 3. xoxGo.com?tnlr
 4. xoxGo.com?vtfr
 5. xoxGo.com?urkq
 6. xoxGo.com?vdep
 7. xoxGo.com?bmfk
 8. xoxGo.com?octo
 9. xoxGo.com?gjif
 10. xoxGo.com?jdkl