חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,913 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,347 xoxGo.com?tbge
 3. 32,149 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,427 xoxGo.com?yovc
 5. 19,220 xoxGo.com?ryov
 6. 17,094 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,375 xoxGo.com?phjg
 8. 10,417 xoxGo.com?yics
 9. 9,514 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,267 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?pwol
 2. xoxGo.com?kotj
 3. xoxGo.com?mmmu
 4. xoxGo.com?sfoq
 5. xoxGo.com?yxdw
 6. xoxGo.com?guiu
 7. xoxGo.com?pecb
 8. xoxGo.com?mehc
 9. xoxGo.com?mtwb
 10. xoxGo.com?xfej
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?nuxd
 2. xoxGo.com?zucm
 3. xoxGo.com?zlsr
 4. xoxGo.com?bjew
 5. xoxGo.com?qpxx
 6. xoxGo.com?guiu
 7. xoxGo.com?wshu
 8. xoxGo.com?yxdw
 9. xoxGo.com?rofv
 10. xoxGo.com?rgwn