חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,667 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,179 xoxGo.com?tbge
 3. 31,945 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,079 xoxGo.com?yovc
 5. 19,053 xoxGo.com?ryov
 6. 16,926 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,157 xoxGo.com?phjg
 8. 10,259 xoxGo.com?yics
 9. 9,315 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,103 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?lcze
 2. xoxGo.com?jbbk
 3. xoxGo.com?wyve
 4. xoxGo.com?pjiy
 5. xoxGo.com?kklo
 6. xoxGo.com?qwjb
 7. xoxGo.com?blns
 8. xoxGo.com?fhcy
 9. xoxGo.com?kors
 10. xoxGo.com?pdki
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?fhcy
 2. xoxGo.com?nlkt
 3. xoxGo.com?koru
 4. xoxGo.com?vskb
 5. xoxGo.com?vldc
 6. xoxGo.com?kqcs
 7. xoxGo.com?kors
 8. xoxGo.com?sbyw
 9. xoxGo.com?vqhr
 10. xoxGo.com?zmcp