חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,993 xoxGo.com?tbge
 2. 31,763 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,418 xoxGo.com?yovc
 4. 18,875 xoxGo.com?ryov
 5. 16,743 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,991 xoxGo.com?phjg
 7. 15,762 xoxGo.com?ewnt
 8. 10,099 xoxGo.com?yics
 9. 9,124 xoxGo.com?mqcn
 10. 7,922 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?ylkp
 2. xoxGo.com?wzlj
 3. xoxGo.com?udop
 4. xoxGo.com?hmzp
 5. xoxGo.com?ewnt
 6. xoxGo.com?lpkp
 7. xoxGo.com?tnlm
 8. xoxGo.com?dbkl
 9. xoxGo.com?ewsp
 10. xoxGo.com?fnjx
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?mjur
 2. xoxGo.com?ckhr
 3. xoxGo.com?lxyr
 4. xoxGo.com?rkds
 5. xoxGo.com?iper
 6. xoxGo.com?neyu
 7. xoxGo.com?nnrj
 8. xoxGo.com?rrfi
 9. xoxGo.com?jgsh
 10. xoxGo.com?fiwt