חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,724 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,225 xoxGo.com?tbge
 3. 32,009 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,228 xoxGo.com?yovc
 5. 19,097 xoxGo.com?ryov
 6. 16,971 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,199 xoxGo.com?phjg
 8. 10,305 xoxGo.com?yics
 9. 9,375 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,151 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?pclr
 2. xoxGo.com?bufr
 3. xoxGo.com?hkqj
 4. xoxGo.com?ewuf
 5. xoxGo.com?eoqd
 6. xoxGo.com?ofbv
 7. xoxGo.com?gozs
 8. xoxGo.com?zipk
 9. xoxGo.com?iggj
 10. xoxGo.com?lcxs
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?lgur
 2. xoxGo.com?eecx
 3. xoxGo.com?sdlk
 4. xoxGo.com?hnbb
 5. xoxGo.com?jotl
 6. xoxGo.com?nqcr
 7. xoxGo.com?xift
 8. xoxGo.com?nmys
 9. xoxGo.com?thsb
 10. xoxGo.com?qxcz