חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,987 xoxGo.com?tbge
 2. 31,755 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,410 xoxGo.com?yovc
 4. 18,871 xoxGo.com?ryov
 5. 16,737 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,986 xoxGo.com?phjg
 7. 10,093 xoxGo.com?yics
 8. 9,119 xoxGo.com?mqcn
 9. 7,918 xoxGo.com?yclq
 10. 7,295 xoxGo.com?kude
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?dbkl
 2. xoxGo.com?ewsp
 3. xoxGo.com?fnjx
 4. xoxGo.com?izvz
 5. xoxGo.com?qlbl
 6. xoxGo.com?oluh
 7. xoxGo.com?erex
 8. xoxGo.com?yuyy
 9. xoxGo.com?xswd
 10. xoxGo.com?ivoe
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?ewsp
 2. xoxGo.com?oprl
 3. xoxGo.com?oqsv
 4. xoxGo.com?zmcp
 5. xoxGo.com?neyu
 6. xoxGo.com?yyjg
 7. xoxGo.com?ypfd
 8. xoxGo.com?jctn
 9. xoxGo.com?hnbb
 10. xoxGo.com?xymi