ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,389 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,882 xoxGo.com?tbge
 3. 32,662 xoxGo.com?dcbd
 4. 25,180 xoxGo.com?yovc
 5. 19,722 xoxGo.com?ryov
 6. 17,610 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,856 xoxGo.com?phjg
 8. 10,886 xoxGo.com?yics
 9. 9,993 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,716 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?exsn
 2. xoxGo.com?rkwh
 3. xoxGo.com?hgjj
 4. xoxGo.com?skrl
 5. xoxGo.com?jzgh
 6. xoxGo.com?vtrf
 7. xoxGo.com?ltqx
 8. xoxGo.com?hthl
 9. xoxGo.com?ylhh
 10. xoxGo.com?ckkt
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?kchn
 2. xoxGo.com?hpiq
 3. xoxGo.com?pjbj
 4. xoxGo.com?lcho
 5. xoxGo.com?iisn
 6. xoxGo.com?tpgh
 7. xoxGo.com?rkzi
 8. xoxGo.com?jzgh
 9. xoxGo.com?xyih
 10. xoxGo.com?wpty