חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,788 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,244 xoxGo.com?tbge
 3. 32,032 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,281 xoxGo.com?yovc
 5. 19,118 xoxGo.com?ryov
 6. 16,989 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,237 xoxGo.com?phjg
 8. 10,324 xoxGo.com?yics
 9. 9,399 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,173 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?ivkx
 2. xoxGo.com?iroi
 3. xoxGo.com?jgqu
 4. xoxGo.com?jksu
 5. xoxGo.com?zbep
 6. xoxGo.com?pclr
 7. xoxGo.com?bufr
 8. xoxGo.com?hkqj
 9. xoxGo.com?ewuf
 10. xoxGo.com?eoqd
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?gigm
 2. xoxGo.com?kqcs
 3. xoxGo.com?zfbt
 4. xoxGo.com?blpm
 5. xoxGo.com?yjmr
 6. xoxGo.com?thby
 7. xoxGo.com?hxjo
 8. xoxGo.com?phjg
 9. xoxGo.com?iwhi
 10. xoxGo.com?rrfi