חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 36,040 xoxGo.com?tbge
 2. 31,808 xoxGo.com?dcbd
 3. 30,060 xoxGo.com?ewnt
 4. 23,527 xoxGo.com?yovc
 5. 18,933 xoxGo.com?ryov
 6. 16,791 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,045 xoxGo.com?phjg
 8. 10,156 xoxGo.com?yics
 9. 9,176 xoxGo.com?mqcn
 10. 7,988 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?goyv
 2. xoxGo.com?xftj
 3. xoxGo.com?whwz
 4. xoxGo.com?enby
 5. xoxGo.com?ebtz
 6. xoxGo.com?eonq
 7. xoxGo.com?civx
 8. xoxGo.com?bwwt
 9. xoxGo.com?ljji
 10. xoxGo.com?jwtf
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?lteg
 2. xoxGo.com?eonq
 3. xoxGo.com?ekqr
 4. xoxGo.com?kvrd
 5. xoxGo.com?ebtz
 6. xoxGo.com?ckhr
 7. xoxGo.com?jxwl
 8. xoxGo.com?fyvz
 9. xoxGo.com?drjs
 10. xoxGo.com?xsqi