חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,872 xoxGo.com?tbge
 2. 31,654 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,233 xoxGo.com?yovc
 4. 18,770 xoxGo.com?ryov
 5. 16,607 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,885 xoxGo.com?phjg
 7. 9,987 xoxGo.com?yics
 8. 8,997 xoxGo.com?mqcn
 9. 7,820 xoxGo.com?yclq
 10. 7,127 xoxGo.com?kude
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?urkq
 2. xoxGo.com?nkhi
 3. xoxGo.com?crno
 4. xoxGo.com?qevp
 5. xoxGo.com?csio
 6. xoxGo.com?kxqc
 7. xoxGo.com?mvzl
 8. xoxGo.com?ljjh
 9. xoxGo.com?lrge
 10. xoxGo.com?wocf
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?rkej
 2. xoxGo.com?jdkl
 3. xoxGo.com?rhqo
 4. xoxGo.com?urkq
 5. xoxGo.com?ckho
 6. xoxGo.com?hyen
 7. xoxGo.com?kqcs
 8. xoxGo.com?eypb
 9. xoxGo.com?gbyp
 10. xoxGo.com?xxxf