ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,061 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,496 xoxGo.com?tbge
 3. 32,309 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,667 xoxGo.com?yovc
 5. 19,368 xoxGo.com?ryov
 6. 17,286 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,531 xoxGo.com?phjg
 8. 10,570 xoxGo.com?yics
 9. 9,674 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,403 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?bncs
 2. xoxGo.com?lgvo
 3. xoxGo.com?xmgy
 4. xoxGo.com?pjnd
 5. xoxGo.com?jnel
 6. xoxGo.com?hjwl
 7. xoxGo.com?wywg
 8. xoxGo.com?thsy
 9. xoxGo.com?wqqg
 10. xoxGo.com?tkgw
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?pecb
 2. xoxGo.com?ifkw
 3. xoxGo.com?xuep
 4. xoxGo.com?qevp
 5. xoxGo.com?opvr
 6. xoxGo.com?oomk
 7. xoxGo.com?jkcx
 8. xoxGo.com?gzgj
 9. xoxGo.com?erft
 10. xoxGo.com?dsyq