חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 36,017 xoxGo.com?tbge
 2. 31,785 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,482 xoxGo.com?yovc
 4. 18,906 xoxGo.com?ryov
 5. 16,769 xoxGo.com?xvyn
 6. 16,021 xoxGo.com?phjg
 7. 15,865 xoxGo.com?ewnt
 8. 10,133 xoxGo.com?yics
 9. 9,149 xoxGo.com?mqcn
 10. 7,964 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?ebtz
 2. xoxGo.com?eonq
 3. xoxGo.com?civx
 4. xoxGo.com?bwwt
 5. xoxGo.com?ljji
 6. xoxGo.com?jwtf
 7. xoxGo.com?zdbv
 8. xoxGo.com?uflr
 9. xoxGo.com?bsyu
 10. xoxGo.com?ofgm
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?yics
 2. xoxGo.com?uflr
 3. xoxGo.com?xxxf
 4. xoxGo.com?mqcn
 5. xoxGo.com?yclq
 6. xoxGo.com?yovc
 7. xoxGo.com?buns
 8. xoxGo.com?qyzh
 9. xoxGo.com?phjg
 10. xoxGo.com?civx