חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 35,920 xoxGo.com?tbge
 2. 31,701 xoxGo.com?dcbd
 3. 23,306 xoxGo.com?yovc
 4. 18,817 xoxGo.com?ryov
 5. 16,677 xoxGo.com?xvyn
 6. 15,932 xoxGo.com?phjg
 7. 10,037 xoxGo.com?yics
 8. 9,045 xoxGo.com?mqcn
 9. 7,864 xoxGo.com?yclq
 10. 7,209 xoxGo.com?kude
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?wxdc
 2. xoxGo.com?qgcd
 3. xoxGo.com?tunh
 4. xoxGo.com?kvtq
 5. xoxGo.com?bjxd
 6. xoxGo.com?ivje
 7. xoxGo.com?neyu
 8. xoxGo.com?mwrq
 9. xoxGo.com?slhg
 10. xoxGo.com?ptif
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?fywz
 2. xoxGo.com?ntcm
 3. xoxGo.com?xqed
 4. xoxGo.com?ezzz
 5. xoxGo.com?huix
 6. xoxGo.com?mmcy
 7. xoxGo.com?ynyy
 8. xoxGo.com?vzyg
 9. xoxGo.com?gwyg
 10. xoxGo.com?gijy